Çam terebentin esansı, buhar distilasyon yömtemi ile elde edilmektedir. Çam terebentin yağının düzenli kullanımının,