Maymun Çiçeği Virüsü Korunma Yolları Maymun Çiçeği Nedir?

Maymun Çiçeği Virüsü Korunma Yolları Maymun Çiçeği Nedir?

Maymun çiçeği virüsü korunma yolları, Covit-19 sonrasında, şu ana kadar 20’ye yakın ülkede görülen viral hastalığın yayılımı ile birlikte internet ortamında çok sık araştırılır hale geldi. Dünya genelindeki varlığı yeni olmayıp, ilk görülme tarihi 1958 yılı olan maymun çiçeği virüsü, önce bir maymun kolonisinde tespit edildi.

Bu koloni üzerinde bilimsel araştırmalar yapılıyordu ve hastalığın fark edilmesi zor olmadı. Hastalık ilk insanda ise 1970 yılında görüldü. Fakat sadece Orta ve Batı Afrika’nın tropikal yağmur ormanlarında görülmesi dolayısı ile çok sınırlı bir çevrede gözlemleniyordu. İnsanlara kemirgenlerden ve yabani hayvanlardan, ancak temas ile bulaşıyordu.

Maymun Çiçeği Virüsü Nasıl Bulaşır

Maymun Çiçeği Virüsü Korunma Yolları

İnsandan insana bulaşması için ise çok uzun süreli bir temas gerekiyordu. Hal böyle olunca da genellikle bir aile içerisinde sınırlı kalıyordu. Fakat günümüzde işler değişti. Avrupa’nın farklı ülkelerinde görülen maymun çiçeği virüsü korunma yolları hakkında bilgi sahibi olmak da bu nedenle çok büyük önem arz etmeye başladı.

Henüzbir pandemiye neden olup olmayacağı bilinmiyor. Bu alanda uzman isimler ise bu hastalığın pandemiye sebebiyet vermeyeceğini belirtiyor. Ancak yine de hastalık hakkında bilgi sahibi olmak önemli. Ancak bu şekilde ondan korunabilmek mümkün olacak.

Her şeyin öncesinde çiçek aşısının maymun çiçeği virüsüne karşı %85’e kadar ulaşan yüksek bir koruyuculuğu var. Tam anlamı ile koruduğu ise söylenemez. Çünkü maymun çiçeği ve çiçek hastalığı genetik olarak birbirlerine benzeseler de tam anlamı ile aynı değiller. Ve çiçek hastalığı 1980’de dünyadan silindiği için, bu tarihten sonra doğanlarda çiçek aşısı bulunmuyor.

Maymun Çiçeği Virüsü Korunma Yolları

Maymun Çiçeği Virüsü Korunma Yolları

Pek çok kişi su çiçeği geçirmiş olması dolayısı ile virüse karşı bağışıklığının olduğunu düşünüyor. Su çiçeği ile çiçek hastalığı ve maymun çiçeği ve hatta kızamık gibi hastalıkların da birbirleri ile aynı olmadıklarını belirtmeden geçmemeliyiz. İşte bu gibi yanlış bilgiler dolayısı ile maymun çiçeği virüsünü yakından tanımalı ve korunma yollarını bilmeliyiz.

Maymun Çiçeği Virüsü Korunma Yolları

Maymun çiçeği virüsü korunma yolları hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Çünkü hastalık son dönemlerde beklenmedik ülkelerde ve insanlarda görülmeye başlamıştır. Eğer böyle olmasaydı, hastalığın ülkemizde görülebilme ihtimali yok denecek kadar azdı. Çünkü maymun çiçeği virüsü zaten nadir görülen ve belirli çevrede ortayaçıkan bir hastalıktır.

Farklı ülkelerde görüldüğünde ise bu zamana kadar Orta ya da Batı Afrika ülkelerine seyahat hikayesinin var olup olmadığı araştırılıyordu. Bu günlerde durumun farklı olması dolayısı ile her şeyin öncesinde Covit-19’da çok iyi öğrendiğimiz hijyen kurallarına mutlak surette dikkat etmemiz büyük önem arz ediyor.

• Bu noktada ellerinizi en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkamalısınız.

• Kirli bir yüzeye dokunduktan sonra elinizi yıkamadan önce kesinlikle yüzünüze ve solunum organlarınıza değdirmemelisiniz.

• Yediğiniz etlerin çok iyi pişmiş olduğundan emin olmalısınız.

• Doğal ortamda başıboş dolaşan hayvanlardan uzak durmalısınız.

• Doğada bulunan vahşi, hasta gibi görünen hayvanlara temas etmemelisiniz.

• Farebenzeri hayvanların girip çıktığını bildiğiniz yerleri detaylı şekilde temizlemelisiniz. Çünkü kemirgen hayvanlar, hastalığın temel sebebi, bulaşın başlıca kaynağıdırlar.

• Aynı ortamda bulunan yiyecek ya da içecek gibi şeyleri kesinlikle imha etmelisiniz.

• Vücudunda su çiçeği benzeridöküntü bulunan, ateşi olan, baş ağrısı sorunu yaşayan, üşütme ve titreme tutan kişiler mutlaka sağlık kuruluşlarına durumlarını bildirmeli; siz ise kesinlikle onlara temas etmemelisiniz.

• Maymun çiçeği virüsünün varlığından şüphelenilen kişilerle ortak eşya kullanımını kesinlikle gerçekleştirmemelisiniz.

Türkiye’dehenüz maymun çiçeği virüsü görülmemiş olup, hastalığın varlığı sayılı kişi için söz konusudur. Dolayısı ile henüz maymun çiçeği virüsünün salgın ya da pandemi olduğunu söyleyemeyiz. Fakat yine de hızlı bir şekilde farklı ülkelerde görülmüş olması, maymun çiçeği virüsü korunma yolları hakkında bilgi sahibi olmayı gerekli kılar.

Erken teşhis edilmesi, yayılım hızını azaltır. Yakınlarınıza bulaştırmanızı önler. Dolayısı ile vücudunuzda döküntüler varsa, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı… gibi şikayetler yaşıyorsanız, size en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı ve maymun çiçeği açısından inceleme talebinde bulunmalısınız.

Maymun Çiçeği Virüsü Nedir?

Maymun çiçeği virüsü nedir sorusuna, hastalığın bir diğer adının monkeypox olduğunu söyleyerek yanıt verebiliriz. Çiçek hastalığına benzer bir hastalık olup, aslında kemirgen hayvanlardan bulaşmaktadır. Adının maymun çiçeği olmasının sebebi ise ilk olarak maymunlarda görülmesinden kaynaklanmaktadır.

İlk görülme tarihi 1958 olan maymun çiçeği virüsü insanlarda ise ilk olarak 1970 yılında görülmüştür. Farklı ülkelerde görüldüğü zamanlar da olmadı değil, ancak bu duruma, Afrika ülkelerinden ihraç edilen hayvanların ihraç edilmelerinin neden olduğu bilinmektedir.

Şu anda ise her zamankinden daha fazla kişide aynı anda görülmüş olması, hastalık hakkında yoğun araştırmayapılmasına neden olmaktadır. Covit-19 pandemisi sonrasında yeni bir salgın ortaya çıkmaması için virüsün takibi dikkatli bir şekilde yapılmaktadır. Fakat insanların da bu anlamda bilinçli olması ile bu takipler sağlık kurumları tarafından daha doğru biçimde gerçekleştirilebilir.

Maymun Çiçeği Virüsü Belirtileri

Maymun çiçeği virüsü belirtileri, hastalığın kuluçka döneminden sonraki aşamada ortaya çıkmaktadır. Kuluçka dönemi 5 – 21 gün arasında değişkenlik göstermekle birlikte,genellikle 6 – 13 gün aralığında ortaya çıkmaktadır. Hastalık taşıyan bir hayvandan ya da hastalığın bulaştığı bir insandan bulaşması mümkündür.

Her ne kadar çiçek hastalığı belirtilerine benzerlikleri olsa da maymun çiçeği virüsü belirtileri biraz daha farklıdır.

• Lenf bezlerinde şişmeler
• Şiddetli kas, sırt ve baş ağrısı
• Yüksek ateş
• Üşütme ve titreme
• Halsizlik ve yorgunluk hali
• İçi su dolu kabarcıklar şeklinde görülen cilt döküntüleri

İçi su dolu kabarcıklar zaman içerisinde kuruyarak kabuk halini alır. Ve bu döküntüler, hastalığın ilk belirtilerinin 5 gün sonrasına kadar ortaya çıkabilirler. Su çiçeğine benzemeleri dolayısı ile karıştırılabilmeleri de mümkündür. Döküntü sayısı bazı hastalarda az iken ilk olarak yüz bölgesinde görülür.

Sonrasında tüm vücuda ve hatta genital bölge, göz ve ağız içine dahi yayılabilir ve sayısı bir kaç taneden yüzlerceye kadar değişkenlik gösterebilir. Hastaların bazılarında döküntüler birleşerek deri yüzeyinde büyük lezyon halini de alabilirler. Tüm belirtilerin yok olması ise genellikle 2 – 4 hafta arasında bir zaman gerektirmektedir.

Maymun Çiçeği Virüsü Öldürür Mü?

Maymun çiçeği virüsü öldürür mü sorusuna yanıt vermek için, hastalık Afrika ülkelerinde daha yaygın olduğu için bu bölgenin verilerinden yararlanmak gerekir. Dolayısı ile çok sağlıklı bilgiler olduğunu söylemek yanlış olur ama %3 – %6 arası oranlardan söz edilmektedir. Maymun çiçeği ölümlerinin geneli, farklı bir hastalığı bulunan çocuk hastalardır.

Ancak Afrika şartlarında her hastanın sağlık kurumuna baş vurması mümkün değildir. Ve bununla birlikte genellikle ağır vakalar hastanelere yönlenmektedir. Beslenme konusunda problem yaşadıklarını da unutmamak gerekir. Dolayısı ile ölüm oranları, olduğundan fazla gibi düşünülmektedir.

Öyle bile olsa aslında bu oranların çok yüksek rakamlar olmadıklarını da belirtmeden geçmemeliyiz. Hastalık hakkında bilgi sahibi olmak ve maymun çiçeği virüsü korunma yolları hakkında bilgi sahibi olmak, ölüm oranlarının azalması adına en önemli detaylar arasında yer almaktadır.

Maymun Çiçeği Virüsü Nasıl Bulaşır?

Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır sorusunun yanıtlarını verirken, hastalığın sincap ya da fare gibi kemirgen hayvanlardan bulaştığı bilgisini aktarabiliriz. Vahşi hayvanlar ise insanlara saldırarak onları ısırmaları yolu ile virüsü insanlara bulaştırmakta aracı rol üstlenmektedirler.

• Hayvanların vücut sıvılarına temas etmek
• Hayvanlardaki deri döküntülerine dokunmak
• Hastalığın bulunduğu hayvanın etini iyi pişirmeden yemek
• Hastalıklı hayvan öldüğünde kürkünü kıyafet olarak kullanmak
maymun çiçeği virüsünün hayvanlardan insanlara bulaşmasına neden olabilmektedir. İnsandan insana bulaşım yollarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

• Hastalığın görüldüğü kişinin derisinde bulunan döküntülere dokunmak
• Döküntülerin içinde bulunan sıvıların akması sonucu onlara temas etmek
• Döküntülerin ya da döküntü sıvısının bulaştığı havlu, çarşaf, kıyafet… gibi eşyaları kullanmak
• Hasta kişinin hapşırması ya da öksürmesi yolu ile damlacıklarına maruz kalmak
Hastalığın bulaşmasındaki temel etkenler olarak sayılabilmektedir.

Tüm bulaşma risklerinin ortadan kaldırılabilmesi adına hasta kişi en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmalı, onunla temas azalmalı ve mümkünse karantina koşulları uygulanmalıdır. Hasta kişinin hijyen kurallarına dikkat etmesi en önemli etkenler arasında yer almaktadır.

Yorum Yapmak İstermisin?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.