Fatiha Suresi Ve Açıklaması

Fatiha Suresi Ve Açıklaması

Bu yazımızda sizlere Fatiha suresi ve anlamı, Fatiha suresi ve açıklaması, Fatiha suresi açıklaması, ve Fatiha suresi Türkçe açıklaması hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Pek çoğumuzun ezbere bildiği, ve dilinden düşürmediği Fatiha suresi ve açıklaması, Fatiha suresi ve anlamı, Fatiha suresi açıklaması; ve Fatiha Suresi Türkçe açıklaması hakkında bilgileri sizlere hemen aktarmaya başlayalım:

Fatiha Suresi:
Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
Amin.
Fatiha Suresi Türkçe açıklaması, Fatiha suresi açıklaması, Fatiha suresi ve anlamı, Fatiha suresi ve açıklaması:
Tüm alemlerin rabbi, hamd, merhamet eden, rahmetli olan, din günlerimizin sahibi olan Allahım, bizler bir tek sana kulluk ederiz, yalnızca senden yardım isteriz. Bizi doğru yolda yönlendir. Bizi nimete kavuşturduğun kulların arasına al. Gazaba uğramayanlardan eyle. Senin yolundan sapmayan kişilerden et…
Fatiha suresi hakkında bilgi vermek istersek: Fatiha suresi hakkında bilgi vermeye ilk olarak, kur’an-i kerim’in ilk sıresi olduğunu belirterek başlamamız gerekmektedir. Fatiha suresi nerede indi sorusunun yanıtı ise, Mekke-i Mükerreme’dir. Fatiha suresi hakkında bilgi vermeye devam ederken, Fatiha suresinde yedi adet ayetin bulunduğunu da belirtmemiz gerekmektedir. Fatihad-ül-kitab Fatiha suresine verilen diğer isimdir. Bunun nedeni, Fatiha suresi’nin, Kur’an-i kerim’in ilk suresi olmasından kaynaklanmaktadır. Fatiha Suresi’ne, Fatiha, ve El Fatiha isimlerinin de verildiğini belirtmemiz gerekmektedir.
Fatiha suresinin isimleri arasında çok farklı söyleyişler de yer almaktadır, bunları nedenleri ile birlikte sizlere açıklamadan önce şunu belirtmemiz gerekir ki: Fatiha suresi’ne halk arasında El-ham ismi verilmektedir. Bu isim, yanlış, ve eksik telaffuz olarak nitelendirilmektedir. Suret-üd-Dua, Suret-üş-Şükr, Suret-ül-Hamd Fatiha suresinin isimleri arasında yer alan isimlerdendir; bu isimlerin Fatiha suresine fverilmesinin nedeni, Fatiha suresi içerisinde, hamd ve duanın bulunmasıdır. Suret-ül-kafiye, Suret-ül-Vafiye, Suret-ül-Kenz de Fatiha suresinin isimlerinden olup, bu isimlerin Fatiha suresine verilmesinin nedeni, Fatiha suresinin içerisinde geniş, ve derin anlamlar taşımasından kaynaklanmaktadır. El-Esas da Fatiha suresinin diğer bir ismi olup, Fatiha suresi içerisinde Kur’an-i kerim’in bütün anlamlarını taşıdığı için bu ismi almış bulunmaktadır. Ümmü-ül-kur’an isminin Fatiha suresine verilmesinin nedeni ise, Fatiha suresinin Kur’an-i kerim’in aslı olmasından kaynaklanmaktadır.
Suret-üs-Salat isminin Fatiha suresine verilmesinin nedeni, Fatiha suresinin namazın her rekatında okunmasından kaynaklanmaktadır. Suret-üş-Şafiye isminin Fatiha suresine verilmesinin nedeni, Fatiha suresinin şifa olduğunun düşünülmesinden kaynaklanmaktadır; Suret-üş-Şifa da aynı nedenle Fatiha suresine verilen isimdir. Es-seb-ül-Mesani isminin Fatiha suresine verilmesinin nedeni, Fatiha suresinin yedi ayetten oluşmasından kaynaklanmaktadır.

Yorum Yapmak İstermisin?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.