Kurban Nedir? Kurbanın Anlamı Nedir? Kurban Ve Önemi Nedir?

Kurban Nedir? Kurbanın Anlamı Nedir? Kurban Ve Önemi Nedir?

Kurban nedir sorusuna aranan yanıtlar, kurban bayramının yaklaşması ile birlikte her geçen gün daha fazla artıyor. Aslına bakarsanız bütün dinler, insanlık tarihi boyunca kendilerine kurban belirlemişlerdir. Ancak şekil ve amaç bakımından kurban her dinde bir diğerinden farklılık göstermektedir.

Fakat bizi ilgilendiren kurban, İslam dinine ait kurbanlık kavramıdır. Kurban nedir sorusunun yanıtını İslam dinine göre vereceğiz. Ki sözlükte kurban kelimesinin anlamı: Allah’a daha yakın olmamıza yardımcı olan aracı şeklinde tanımlanmaktadır. Yaklaşmak olarak da ifade edilebilir.

Kurbanın Anlamı Nedir

Kurban Nedir

İslam dinine göre kurban ise şu şekilde tanımlanır: İbadet için, belirli bir zamanda, belirlenmiş bazı şartları taşıyan bir hayvanı, usulüne uygun olarak boğazlamak. Ya da şu şekilde de kurban kavramını tanımlayabiliriz: İbadet için belirli bir zamanda, belirli şartları taşıyan ve usulüne göre boğazlanan hayvan…

Sitemiz içerisinde kurbanlık kesimi nasıl yapılır sorusunun yanıtını daha önce tüm detayları ile vermiştik. Bu konuda dikkat edilmesi çok önemlidir. Çünkü kurbanın belirli usullere göre kesilmesi gerektiği, kurban tanımında dahi yer almaktadır. Örneğin tüm usullere uygun kurban kesimi gerçekleştirseniz bile kasti olarak Besmele çekmezseniz o hayvanın etini yiyemezsiniz.

Bununla birlikte kurbanlık alırken de dikkatli olmak ve bazı sağlık kurallarına uyum sağladığından emin olmak gerekir. Aksi halde hastalık sahibi olan bir hayvanı kurbanlık olarak kesmiş ve belki en yakınlarınıza dağıtıp, kendiniz de etini yemiş olursunuz. Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli sorusunun yanıtlarını da sizlerle paylaştık.

Kurban Nedir

Kurban Nedir

Türkçe’de kurban olarak nitelendirdiğimiz kurbanlık hayvanlara Arapça’da udhiyye adı verilmektedir. Kur’an-i Kerim’de kurbandan bahseden farklı ayetler bulunmaktadır. Bunlardan biri, Hz. Adem’in iki oğlunun da Allah’a kurban verdiğini anlatır. Bir diğerinde ise ilahi dinlerin tamamında kurban hükmünün bulunduğu belirtilir.

Kurban Nedir?

Kurban nedir sorusuna, ibadet amacı ile belirli bir zamanda, koşulları belirlenmiş bir hayvanın usullere uygun olarak boğazlanması şeklinde yanıt verebiliriz. Tüm ilahi dinlerde kurban kavramı vardır. Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık için bu kavram oldukça değişikliğe uğramıştır.

Hıristiyanlıkta Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi, insanlığın tüm günahlarına karşın, babanın oğlunu feda etmesi şeklinde ifade edilir ve kurban olayının bu şekilde tamamlandığı düşünülür. İslam dininde ise kurban kavramı farklı bir anlam ifade eder. Ve kurban ibadeti hem kişi hem de toplum için bazı yararlar ortaya koymaktadır.

Kurban nedir sorusuna yanıt vermiş olan kişi Allah’ın emrine boyun eğmiş demektir. Bununla da kalmayıp, ona olan kulluğunu canlı bir şekilde ortaya koyar. Her kesilen kurbanda, kurbanlığın büyük bir kısmı aile, akraba ya da komşulara dağıtılır. Bu noktada kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhu canlı tutulmuş olur.

Kurban kesimi ile sosyal adalet sağlanmış olur. Çünkü toplumda herkes et satın alabilme gücüne sahip değildir. Kurban kesenlerin özellikle kurbanlarını bu kişiler arasında dağıtması uygun görülür. Böylece herkesin evine et girmiş olur. Kurban kesenler, zaten diğer zamanlarda da et alabilen zenginlerdir.

Ancak kestikleri kurbanı fakirlere dağıtarak,mallarını ve paralarını onlara cömert bir şekilde dağıtmış olurlar. Bu durum zaman içerisinde alışkanlık haline gelir. Ve günümüz şartları düşünüldüğünde bu alışkanlığı herkesin edinmesi çok büyük bir öneme sahiptir.

Kurbanın Anlamı Nedir?

Kurbanın anlamı nedir sorusunun yanıtını Allah rızası için bir hayvan feda etmek ya da Allah’a yaklaşmak gibi farklı şekillerde verebiliriz. Kurban kelimesinin Arapça karşılığı Zibh = Boğazlamak ya da hedy = Hediye etmek şeklinde de verilebilmektedir.

Kurban Ve Önemi Nedir?

Kurban ve önemi nedir sorusuna kurbanın, Allah’a teşekkür etmek, şükretmek, yaklaşmak ve varlığına inandığını göstermek amacı ile yapılan bir ibadet olduğu şeklinde yanıt verebiliriz. Kurban bayramı, her sene bu ibadetin hangi zamanda yapılacağını göstermektedir.

Kurban kesme ibadeti her sene kurban bayramında, yapabilecek tüm Müslümanlar tarafından aynı zamanda yapılan bir ibadettir. İnsanlar kurbanlık olarak belirlenmiş şartlara sahip hayvanları alır ve belirlenmiş olan şartları yerine getirerek keserler. Hangi hayvanlar kurbanlık olur sorusuna vermiş olduğumuz yanıtları da bu noktada gözden geçirebilirsiniz.

Kurbanın Hükmü Nedir Kısaca?

Kurbanın hükmü nedir kısaca? Bir Müslüman’ın, gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda edebileceğinin göstergesai kurbandır. Pek çok mezhebe göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir. Ancak hanefi mezhebi söz konusu olduğunda pek çok görüşe göre kurban kesmek vaciptir.

Yorum Yapmak İstermisin?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.