Nazar Ve Nazar Değmesi Ve Nazardan Korunmak İçin Yapılması Gerekenler

Pek çok kimse tarafından batıl inanç olarak nitelendirilen nazar, bilimsel olarak da araştırılmaya başlanan bir olgu olmakla birlikte, bir batıl inanç olmadığına dair, yapılan bilimsel çalışmalar birer kanıt oluşturmaktadırlar. Pek çok kişinin batıl inanış olarak düşündüğü nazarın etkileri; ve nazarın sonuçları, yapılan bilimsel araştırmaların temelini oluşturmaktadır. Bizim ülkemizde batıl inanış olarak da görülen nazar, dünyanın pek çok ülkesinin araştırma konusu niteliğini taşımaktadır. Nazar nedir derseniz: nazar aslında, iyi olan bir şeye söylenen bir söz, atılan derin bir bakış; ya da hissedilen bir düşünce ile dokunmak; ve o iyi olan şeyin yönünü kötüye doğru çevirmek anlamında kullanılan bir tabirdir. Nazardan, nazar değmesi olarak söz edilir; ve nazar değmesine inanan kişiler, kendilerini nazardan korumak adına, kendilerince işe yarayan bir takım yöntemlere başvururlar.

Nazar değmesine sebep olan üç farklı durumdan söz ettik: söylenen söz, derinden bir bakış; ve hissedilen kötü düşüncelerin, nazar değmesinin nedenleri arasında yer aldığından bahsettik. Nazar değmesinin nedenleri arasında yer alan derinden bakış, aslında kem göz olarak tabir edilmektedir. Kem göz nedir derseniz, Kem göz, bir taraftan, belirsiz bir bakış olarak tanımlanırken, kem göz nedir sorusunun bir diğer yanıtı da: kötü bakış, etkili bakış şeklindedir. Kem göz nedir sorusunun yanıtına vermiş olduğumuz, kötü bakış; ya da etkili bakış ile şunu kastetmekteyiz: bir bakış ile, kişinin içinden geçen kötü istekler, temenniler; ya da düşünceler, karşıdaki kişiye aktarılır; yani nazar değmesi durumu gerçekleşmiş olur. Kem göz nedir sorusunun yanıtlarından bir diğeri olan belirsiz bakışı ise şu şekilde açıklamak mümkün: gözden yayılan kötü enerji; yani, kem göz ile baktığı söylenen kişinin gözlerinde bulunan kötü enerjinin, kötü amaç ile baktığı kişiye doğru fırlatılması; yani bunu daha açık şu şekilde anlatabiliriz: kötü bir enerjiye sahip olan kişi, kendisinde bulunan kötü enerjiyi, baktığı kişiye yönlendirir; içinden geçen tüm kötü düşünce; ve istekleri, baktığı kişiye yansıtır… Bu nedenle, kem gözlerden korunmak istediğimizi söyleriz. Bu nedenle: ”elem tere fiş, kem gözlere şiş” deriz. Kem gözlerin, bizden uzak olmasını dileriz… Kem göz ile kötü enerji yayan kişiler, bir de sözlü olarak düşüncelerini ifade ederlerse, kem gözlerin daha tehlikeli olacağının bilinmesi gerekmektedir; nazar değmesi daha şiddetli ve etkili olacaktır.
Pek çok kişi, nazar değmesini şu şekilde açıklamaktadır: içimizden düşündüğümüz şeyler; yani ruhumuzdan geçen istekler, atomlara dönüşür; ve enerji olarak evrene karışırlar. Bir gün, tüm düşündüklerimiz gerçek olacaktır; bunun nazar değmesi; ya da farklı bir durum olması pek de önemli değildir. İnsan bir madde ise, insanın içinden geçen düşüncelerin de maddeye dönüşmesi kadar basit bir şey olamaz… (Açıklama yorumsuz bir şekilde aktarılmıştır)
Nazardan korunmak için, uzun yıllardan bu yana mavi boncuktan yararlanılmaktadır. Nazar boncuğu; ya da göz boncuğu da, nazardan korunmak için kullanılanlar arasında yer almaktadır. Mavi boncuk, nazardan korunmak adına kullanılır; çünkü mavi rengin, korunmanın, savunmanın rengi olduğuna, yüzyıllardan bu yana inanılmaktadır. Mavinin korunmanın; ve savunmanın rengi olması ise, mavinin, gökyüzünün rengi olması ile açıklanmaktadır.
Nazardan korunmak için söylenilen bir de maşallah sözü vardır. Maşallah ile, nazardan korunmanın mümkün olacağına inanılmaktadır. Nazardan korunmak için Ayet-el kürsü duasından da yararlanılmaktadır.
Nazar değmesi olarak tabir edilen olay, nazar değmesinin nedenleri arasında yer alan düşüncelerin şekillenmesiyle oluşmaktadır. Bir şeyi çok beğendik, kıskandık; ya da çekemedik… Bu gibi durumlarda, canlı lan düşüncelerimiz şekillenir; şekillenen düşüncelerimiz ise direk hedefe ulaştırılır; ve nazar değmesi olayı gerçekleşmiş olur. Nazar değmesi her zaman ötü düşünceli insanların, kötü düşünceleri sebebiyle de oluşmaz. Nazar değmesi bazen de, çok iyi düşünen kişilerin düşüncelerinin şekillenmesiyle ortaya çıkar. Nazar değmesinde, annenin çocuğuna; hatta kişinin kendisine nazarının değmesinden de söz edersek, anlatmak istediğimizi daha net ortaya koymuş oluruz…

Yorum Yapmak İstermisin?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.